Návod na použitie sedacích vakov

Úvod/Návod na použitie sedacích vakov
Pred použitím výrobku si prosím pozorne prečítajte tento návod. Škody spôsobené nedodržaním nasledovných pokynov nie je možné uplatniť ako záručné opravy. HAPPY VAKY ako predajca nie je zodpovedný za vzniknuté škody na majetku a zdraví v dôsledku nedodržania návodu na použitie a pokynov uvedených v záručnom  liste.

Sedací Happy vak je určený na sedenie, ležanie alebo na príležitostné prespanie. Je tvarovo prispôsobivý, ľahko prenosný. Má výborné relaxačné vlastnosti. Okrem domova sa ho nemusíte báť použiť ani vo verejných, komerčných a firemných priestoroch. Sedacie HAPPY VAKY sú samonosné vaky bez pevnej vnútornej konštrukcie, naplnené polystyrénovým granulátom. Aby granulát z vaku neunikol a nespôsobil vám znížené pohodlie, vaky sú ušité minimálne dvojitým švom. Vždy sa snažíme vyrábať kvalitné sedacie vaky z pevných materiálov.

Váš sedací HAPPY VAK môže byť s vnútorným obalom, ale aj bez neho. V tých, ktoré neobsahujú vnútorný obal, je granulát umiestnený za sústavou dvoch zipsov. V tých, ktoré majú vnútorný obal, je granulát umiestnený v samostatnom obale. Vonkajší obal je pritom možné vyzliecť a vyčistiť samostatne. Všetky HAPPY VAKY bez vnútorného obalu sú zabezpečené proti náhodnému otvoreniu suchým zipsom a pod ním štandardným zipsom, ktorý navyše chráni poistný tunel.

Každý sedací HAPPY VAK je vhodný pre deti od 3 mesiacov.

Toto pre vlastnú bezpečnosť (a kvalitu HAPPY VAKOV) určite nerobte:

 • Neskáčte na sedacie vaky z výšky, predídete tak ich roztrhnutiu (a vlastnému úrazu).

 • Nemanipulujte ostrými predmetmi v prítomnosti HAPPY VAKOV, aby ste ich nerozrezali.

 • Nešúchajte sedacie vaky po drsnom povrchu, mohlo by dôjsť k predratiu.

 • Nevystavujte ich teplotám nad 40°C, zdrojom tepla a priamemu ohňu, aby nedošlo k degradovaniu výplne a obalov.

 • Nehádžte ich do vody, mohlo by dôjsť k prieniku vody do vaku.

 • HAPPY VAKY v žiadnom prípade nepoužívajte ako nafukovačku, môže dôjsť k utopeniu.

 • Polystyrénovú náplň, ktorú každý vak obsahuje, je zakázané konzumovať alebo vdychovať.

 • Neodporúčame vaky otvárať najmä v prítomnosti detí a zvierat, aby nevdýchli malé časti náplne a neudusili sa.

 • Maximálna nosnosť vakov je 130 kg. Pre vlastné pohodlie a bezpečnosť ju prosím dodržiavajte.

 • Vaky je možné čistiť len tak, ako je uvedené na etikete s ošetrovacími symbolmi.

 • Vnútorný obal nepoužívajte bez vonkajšieho obalu, aby sa neroztrhal.

 • Ak používate vak na priamom slnku, sadajte si naň opatrne, aby ste predišli popáleniu od rozohriateho povrchu vaku.

 • Vak je prispôsobivý a pohyblivý, preto si naň sadajte opatrne. Predídete tým zraneniu či poškodeniu iných predmetov.

 • Vaky nemajú podlepené švy, preto vo vlhkom prostredí, napr. vo wellness centrách, aquaparkoch či na priamom daždi, cez ne môže dôjsť k nasiaknutiu vlhkosti.

 • Nevystavujte ich priamemu slnečnému žiareniu, pretože niektoré materiály, z ktorých sú vyrobené, nie sú ÚV stále.

 • Dávajte pozor, aby sa malé deti nehrali s plastovým obalom, v ktorom sú vaky zabalené. Hrozí im riziko udusenia či pošmyknutia.

» Zloženie a údržba

Všetky použité materiály vyhovujú normám EÚ, sú zdravotne neškodné a antialergické.

» Náplň do sedacích vakov

Náplň do sedacích vakov.

Zloženie: 100% EPS (expandovaný polystyrén)

Každý HAPPY VAK je naplnený polystyrénovým granulátom. Granulát je vyrobený zo zdravotne neškodného polystyrénu, vhodného pre potravinárske použitie.   Náplň môže časom aj pri bežnom používaní stratiť svoj objem, no tento jav je bežný. Spôsobujú to prirodzené vlastnosti polystyrénu, ktorý sa tlakom deformuje. Keďže je to však  bežná vlastnosť materiálu, na stratu objemu sa nevzťahuje reklamácia. Každý z HAPPY VAKOV je možné jednoducho doplniť náhradnou náplňou. Asi to nie je potrebné hovoriť, ale predsa – náplň nie je vhodná na konzumáciu (a zrejme by nebola ani veľmi  chutná).

Ako dopĺňať sedacie HAPPY VAKY:

 • Jednoobalové vaky:

Otvorte sústavu suchého a bežného zipsu. Tiahlo bežného zipsu vytiahnite z poistného tunela háčikom, ktorý si zhotovíte z drôtika alebo z kancelárskej spinky. S otvoreným vakom manipulujte maximálne opatrne, aby ste náplň nevytlačili von. Opatrne otvorte obal s náhradnou náplňou. Otvorenú časť obalu s náhradnou náplňou zasuňte do otvoreného otvoru na sedacom vaku a náplň opatrne vysýpajte do vaku. Zazipsujte bežný zips, pričom tiahlo zipsu zatlačte čo najhlbšie do poistného tunela. Zazipsujte suchý zips. Vak pretraste, aby sa náplne premiešali. Pohodlne sa usaďte a relaxujte ako doteraz.

 • Dvojobalové vaky:

Otvorte bežný zips. Vyzlečte vonkajší obal a otvorte bežný zips na vnútornom  obale.

S otvoreným sedacím vakom manipulujte maximálne opatrne, aby ste náplň nevytlačili. Opatrne otvorte obal s náhradnou náplňou. Otvorenú časť obalu s náhradnou náplňou zasuňte do otvoreného otvoru na  sedacom vaku a náplň opatrne vysýpajte do   vaku.

Zazipsujte bežný zips na vnútornom obale, oblečte vonkajší obal a zatvorte na ňom bežný zips. Vak pretraste, aby sa náplne premiešali. Pohodlne sa usaďte a relaxujte ako doteraz.

Záruka

Základné informácie k záruke:

 • Poskytnutá záruka sa vzťahuje na produkt od spoločnosti JRK-TRADE SLOVAKIA, s.r.o.,  Bernolákova 1025/31, 093 01 Vranov nad Topľou, Slovenská republika, IČO 47002743, IČ DPH SK2023688106.

 • Štandardná záruka na HAPPY VAK je 2 roky

 • Záruka sa vzťahuje na chybné vyhotovenie švov, látky a bežného zipsu.

 • Záruka začína plynúť dátumom, keď bol tovar zakúpený.

 •  Záruku je možné uplatniť po predložení pokladničného bloku alebo faktúry.

Výnimky zo záruky:

Záruka sa nevzťahuje na zmenu odtieňa farby pôsobením slnečného a UV žiarenia.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené:

 • Zašpinením, zatrhnutím, prederavením, prehryzením.

 • Nesprávnym čistením a čistením silnými a agresívnymi prostriedkami.

 • Neobyčajným vplyvom počasia (napríklad záplavy, zemetrasenie).

 • Neobyčajným vplyvom chemických látok.

 • Chybným použitím, a to zámerne, z nedbanlivosti alebo neznalosti.

 • Ostrými predmetmi (nôž, nožnice, ostré hrany predmetov).

 • Vystavovaním teplotám nad 40°C.

Dlhodobým pôsobením vody a vodnej pary.

Návod na použitie sedacích HAPPY VAKOV

 Web: www.happy-vaky.sk

E-mail: info@happy-vaky.sk

Kontaktné informácie

Budatínska 57,
Bratislava, 851 06

Telefón: +421 911 836 161

Web: https://happy-vaky.sk/